Az otthon tanulás és az e-learning

 

  Az utóbbi években hatalmas fejlődésen ment keresztül a digitális oktatás. A KRESZ tanulástól a nyelvoktatáson át, a google digitális worksopja új dimenziókat nyitott az egyre hatékonyabb e-oktatásban. Az elkövetkező időszakban az iskolák módszertana át fog alakulni, és az e-learning és oktatás valódi fejlődésnek indulhat. Az oktatási anyagok vizualizálása és a tananyag fejlesztésének egyik hatékony módja lehet a videó animáció. Az ilyen animációk során lehetővé válik a bonyolult összefüggések megjelenítése, az adott tananyag hatékony átadása, valamint lehetőség nyílik a szokásos memoriterek, illetve számonkérési formák megváltoztatása. A digitális világban nagyobb hangsúly helyeződik a logikai folyamatok és az önálló gondolkodás fejlesztésére, amíg a két kattintással elérhető információ megszerzés és átadás inkább háttérbe szorul. 

Digitális eszközök

 

  Az e-oktatás során, tanárnak és diáknak egyaránt elegendő egy átlagos laptop vagy asztali számítógép, amely rendelkezik internetes hozzáféréssel, (web)kamerával, valamint mikrofonnal. Ezen felül a tanóra megszervezésében nagy könnyebbséget jelent a naptár-, és időbeosztást szervező platformok. Ilyen például a google naptár rendszere, amelynek segítségével a tanár beállíthatja, hogy egy tanórára kiket hív meg és azt is, hogy meddig tartson az óra. Az ilyen e-szemináriumokat lehet tartani élő webkamerán keresztül a facebook segítségével, vagy választhatunk több élő chates lehetőség közül.

 

  Azonban fontos kiemelni, hogy ezek a megoldások, a tantermi frontális oktatás adta lehetőségeket adottak helyettesíteni, éppen ezért, ezek használata, módszere is nagyban eltér a tábla-kréta felállástól. A pedagógus az előadás videóit, hanganyagát előre elkészítheti és bármikor visszanézhető összefoglalókat készíthet.  Érdemes lehet, a 45 helyett a 10-15 perces összegzést bevezetni, mivel a fegyelmezési problémája teljes egészében megszűnik a virtuális térben. Ezáltal az órákat olyan feladatokkal és kérdések megvitatásával lehet tölteni, amelyek sokkal érdekesebbé és hatékonyabbá teszik a tanulást. A videó animációk szintén nagymértékben csökkentik majd a tanóra időtartamát. Az elkészült videók a felhasználás során folyamatos fejlesztést is igényelnek, mind a pedagógus, mind pedig a diákok részéről: a tanár kreatív, új ötleteket vezethet be, a tanuló kérdésekkel reflektálhat, és kommunikációs formáit is bővítheti, fejlesztheti.

 

A tanóra megváltoztatása

 

  A tanórák menetrendje lényegesen megváltozik a virtuális platformon. A diák nagyobb szabadságot kap térben és időben, amelyhez sokkal nehezebb lesz alkalmazkodni, mint az iskolai csengőhöz. A pedagógus munkája már nem csupán abban merül ki, hogy egy tudás mennyiséget átadjon, hanem, inkább abban, hogy a kritikus gondolkodás, az információ-szűrés kerüljön az oktatás fókuszába. Az e-tanulás folyamán, eltűnnek a jól megszokott névsorolvasások, jelentések, sőt a fegyelmezési problémák is.

 

 

 

Ha e-leraning animációs videót szeretne rendelni, akkor kérjen tőlünk árajánlatot.